Dla Rodziców

Warsztaty dla rodziców w sytuacji rozstania, rozwodu

Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza rodziców mieszkających na terenie Targówka do skorzystania z nieodpłatnych warsztatów online dla rodziców w sytuacji rozstania, rozwodu.Warsztaty skierowane są do osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej spowodowanej rozwodem/rozstaniem, które pragną uchronić swoje dziecko/dzieci przez traumatycznymi doświadczeniami przeżywanej sytuacji. K i e d y :Niedziela, w godz.17.00-20.00.Warsztaty obejmują 9 godzin (3 spotkania […]

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza w ramach projektu „Lokalny System Wsparcia na Targówku” na nieodpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych.  D l a    k o g o :Rodzice mieszkający na terenie Targówka. K i e d y :Niedziela 17.00-20.00Warsztaty obejmują 24 godziny (8 spotkań po 3 godz.). Terminy spotkań:1. 12 grudnia 20212. 16 stycznia 20223. 30 stycznia […]

Dla Rodziców

Zapraszamy rodziców do wzięcia udziału w bezpłatnych, wybranych formach zajęć. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się (z podaniem czym są Państwo zainteresowani) pod numerami telefonów 22 253 49 47;  518 45 20 47; lub mailowo lswtargowek.waw@gmail.com. My będziemy się kontaktować aby informować o terminach i miejscach najbliższych zajęć.Więcej informacji na stronie  www.infotargowek.org. w zakładce oferta – […]

Warsztaty umiejętności wychowawczych, dla rodziców, zajęcia edukacyjne.

W ramach projektu prowadzone są przez Stowarzyszenie dla Rodzin Rodzaje warsztatów. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców podstawowe i zaawansowane. Rodzeństwo bez rywalizacji. Warsztaty dla rodziców, którzy doświadczają sytuacji rozstania, zagrożenia rozstaniem lub są w sytuacji okołorozwodowej. Warsztaty dla rodziców dzieci z problemem nadpobudliwości, ADHD. Warsztaty dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, cechami autyzmu.   Jak […]

Skip to content