Działania w Projekcie LSW

Rekrutacja, (zasady naboru uczestników do projektu, diagnoza potrzeb uczestnika, indywidualny plan wsparcia, kontrakt,  ścieżka uczestnictwa)

Podstawowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży

Podstawowa pomoc psychologiczna dla rodziców

Warsztaty i zajęcia grupowe podnoszące kompetencje społeczne, socjoterapia, Treningi Umiejętności Społecznych, grupy rozwojowe, grupy rozwoju osobistego dla dzieci i młodzieży

Coach  dziecka i rodziny,  pomoc specjalistyczna, psychologiczna, pedagogiczna,  terapeutyczna, diagnoza specjalistyczna

Pomoc w nauce szkolnej, korepetycje, wspomaganie nauki, motywowanie do nauki.

Wyrównywanie deficytów poznawczych, trudności szkolnych poprzez specjalistyczne zajęcia

Trening pamięci długotrwałej 

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Poradnictwo rodzinne, socjalne, wychowawcze, coaching rodzicielski

Formy terapeutyczne dla rodzin, rodziców, par rodzicielskich

Elementy asystentury rodzinnej

Poradnictwo specjalistyczne, obywatelskie, prawne

Warsztaty edukacji ekonomicznej: dla młodzieży, dla rodziców

Warsztaty tematyczne z zakresu spraw rodzinnych

Zajęcia profilaktyczne, integracyjne, adaptacyjne

Zajęcia instruktorskie (plastyczne, terapia zajęciowa, praktycznych umiejętności życiowych, naukowe, kulturalne, muzyczne, taneczne, artystyczne, filmowe, sportowe, itp.)

Aktywne spędzanie czasu wolnego w terenie (żagle, spływy kajakowe, biwaki, rajdy, turystyczne, terenowe- survivalowe, kulturalne, rekreacyjne, sportowe itp)

Weekendowe spotkania z kulturą, rekreacją i turystyką – wycieczki

Wyjazdy/ wycieczki weekendowe dla uczestników, rodzin

Zajęcia fotograficzne, wernisaże, konkursy.

Mój Targówek (spacery po Targówku, warsztaty edukacyjne) 

Zatańcz z mamą  (warsztaty dla dzieci i rodziców)

Primary Musical School (warsztaty twórcze z elementami plastycznymi, muzycznymi, tanecznymi)

Pedagogika podwórkowa

Mobilny klub młodzieżowy

Animacje podwórkowe, sąsiedzkie i społecznościowe

Informatornia, Internetowy Informator Lokalny – Gdzie szukać pomocy

Mikro stypendia rozwijające uzdolnienia

Wsparcie dla kadry merytorycznej ze środowiska lokalnego

Szkolenia profesjonalne dla kadry merytorycznej z zakresu:  pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom; poradnictwa obywatelskiego

Zebrania kliniczne, seminaria tematyczne, superwizje. 

Współpraca z wolontariuszami

Skip to content