Dla Rodziców

Zapraszamy rodziców do wzięcia udziału w bezpłatnych, wybranych formach zajęć.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się (z podaniem czym są Państwo zainteresowani) pod numerami telefonów 22 253 49 47;  518 45 20 47; lub mailowo lswtargowek.waw@gmail.com. My będziemy się kontaktować aby informować o terminach i miejscach najbliższych zajęć.
Więcej informacji na stronie  www.infotargowek.org. w zakładce oferta – dla rodziców lub aktualnościach.
Najbliższe terminy:
Przy ul. Pszczyńskiej 26 m 57: 27.V.14; 06, 10, 13.VI.2014 od 18 do 20tej.

Rodzaje  warsztatów i spotkań dla rodziców.

Indywidualne spotkania z psychologiem.
Krótkie, pojedyncze zajęcia edukacyjne na terenie szkół lub w innych ośrodkach na Targówku w dni powszednie po 18tej.
Systematyczne warsztaty w poniedziałki po godzinie 17,30 przy ul Zamiejskiej 6.
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców podstawowe (12 godzinne) i zaawansowane (24 godzinne) w weekendy lub dni powszednie.
I inne dopasowywane do zgłaszanych potrzeb rodziców.

Jak je organizujemy i na czym polegają

Szczegółowych informacji o zasadach uczestniczenia w zajęciach oraz zapisy prowadzimy pod numerami telefonów lub na stronie Warsztaty w zależności od tematu i rodzaju organizowane są w cyklach, np.  a). 6 spotkań po 2 godziny w dni powszednie, późnym popołudniem np. poniedziałki;  b). spotkania w soboty albo jednorazowe po ok. 8 godzin albo 3-6 sobót po 5-7 godzin.
Spotkania jednorazowe 1-3 godzinne organizowane albo na terenie szkoły albo w innym ośrodku na Targówku.

Wykorzystujemy programy warsztatów umiejętności wychowawczych zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji, specjalne programy kierowane do rodziców, np. dzieci z problemem nadpobudliwości, nastolatków, a także autorskie programy, wypracowane w czasie dotychczasowych zajęć, dopasowane do potrzeb rodziców.
Zajęcia grupowe prowadzone są metodą warsztatową, z wykorzystaniem elementów wsparcia. Opierają się na technikach trenerskich, procesie grupowym, wykorzystują elementy treningu umiejętności społecznych, zachowań, interpersonalnego. Są to np. ćwiczenia w parach, trójkach, podgrupach; elementy dramy, pantonimy, odgrywanie scenek; wolna dyskusja, mini wykład, przedstawienie historii, przykłady, metafory, wykorzystanie elementów wizualizacji, Ćwiczenie indywidualne na piśmie, wykorzystanie rysunku, kwestionariusze. Gry i ćwiczenia psychologiczne, zadania do domu. Rozwiązywanie konkretnych sytuacji problemowych z życia.

Przykładowe tematy.

Wzmacnianie rozwoju dzieci, jego twórczych możliwości.
Motywowanie dzieci do nauki i rozbudzanie ciekawości poznawania świata.
Trudności szkolne – jak pomagać dzieciom, formy instruktażowe dla rodziców.
Integracja sensoryczna – jak rozpoznać trudności i jak wspomagać dziecko w rozwoju.
Ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci – czyli jak wzmocnić w dziecku jego naturalne możliwości i zdolności.
Wprowadzenie umiejętności słuchania dzieci, gdy one zgłaszają się do rodziców z problemem – czyli jak dobrze słuchać dzieci i być na nie uważnym.
Nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywanie ich – czyli jak budować naszą relację z nimi głębszą i bliższą.
Umiejętności motywowania dzieci do aktywności i współpracy z rodzicami – czyli co zrobić aby dzieci słuchały się rodziców.
Zapoznanie rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania konsekwencji i nagród;  rola „ram” zachowania dzieci – czyli jak stawiać granice i nie dać sobie wejść na głowę.
Jak organizować czas wolny dzieciom (znaczenie urozmaicenia aktywności), jak się z nimi bawić w różnym wieku.
Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia bez zwycięzców i pokonanych.
Zapoznanie rodziców ze specyficznymi potrzebami i zachowaniami dzieci w określonych fazach rozwojowych, jak dopasowywać metody wychowawcze, wymagania – do wieku i możliwości dziecka.
Relacje między rodzeństwem, jak sobie radzić z rywalizacją; jak pomóc budować więź między rodzeństwem aby byli dla siebie źródłem oparcia w przyszłości; nauczenie się sposobów pomocy dzieciom wyeliminowania agresji, wzajemnej niechęci, rywalizacji, manipulacji.
Wzmacnianie samodzielności i zaradności  dziecka.
Jak skutecznie chwalić dzieci.
Nabycie umiejętności wychowawczych czy związanych z budowaniem relacji z dzieckiem od pierwszych dni jego życia przez „młodych rodziców”
Rozstanie jak go przeżyć, typowe reakcje dzieci na rozstanie rodziców w zależności od wieku; jak rozmawiać z byłym współmałżonkiem i jak zadbać, żeby dziecko nie straciło kontaktu z odchodzącym rodzicem.
Specyficzne sposoby radzenia sobie z dziećmi z problemami nadpobudliwości, ADHD; radzenie sobie z objawami i odróżnianie ich od innych trudnych zachowań; klucz do zmiany.

Skip to content