Warsztaty umiejętności wychowawczych

Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza w ramach projektu „Lokalny System Wsparcia na Targówku” na nieodpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych. 

D l a    k o g o :
Rodzice mieszkający na terenie Targówka.

K i e d y :
Niedziela 17.00-20.00
Warsztaty obejmują 24 godziny (8 spotkań po 3 godz.). Terminy spotkań:
1. 12 grudnia 2021
2. 16 stycznia 2022
3. 30 stycznia 2022
4. 13 lutego 2022
5. 20 lutego 2022
6. 27 lutego 2022
7. 06 marca 2022
8. 13 marca 2022

Spotkania będą się odbywały w formule online, za pośrednictwem platformy ZOOM.

I n f o r m a c j e   i   z a p i s y :
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenia (zawierające imię, nazwisko, wiek i szkołę dziecka oraz dane kontaktowe) na adres lsw.zapisy@gmail.com lub o kontakt pod numerami telefonu: (22) 253 49 47, 518 452 047 lub 571 258 723.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Lokalny System Wsparcia na Targówku”. Projekt dofinansowany jest ze środków m. st. Warszawy.

Skip to content