Warsztaty dla rodziców w sytuacji rozstania, rozwodu

Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza rodziców mieszkających na terenie Targówka do skorzystania z nieodpłatnych warsztatów online dla rodziców w sytuacji rozstania, rozwodu.
Warsztaty skierowane są do osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej spowodowanej rozwodem/rozstaniem, które pragną uchronić swoje dziecko/dzieci przez traumatycznymi doświadczeniami przeżywanej sytuacji.

K i e d y :
Niedziela, w godz.17.00-20.00.
Warsztaty obejmują 9 godzin (3 spotkania po 3 godziny) w terminach:
5 grudnia 2021;
9 stycznia 2022;
23 stycznia 2022

Spotkania będą się odbywały w formule online, za pośrednictwem platformy ZOOM.

I n f o r m a c j e   i   z a p i s y :
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenia (zawierające imię, nazwisko, wiek i szkołę dziecka oraz dane kontaktowe) na adres lsw.zapisy@gmail.com lub o kontakt pod numerami telefonu: (22) 253 49 47, 518 452 047 lub 571 258 723.
 
Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Lokalny System Wsparcia na Targówku”. Projekt dofinansowany jest ze środków m. st. Warszawy.

Skip to content