Weekendowe spotkania z kulturą, rekreacją i turystyką

Celem projektu jest podniesienie kompetencji edukacyjnych i społecznych uczniów. Udział w wycieczkach poszerzy wiadomości dotyczące najbliższej okolicy, regionu Mazowsza, da możliwość zapoznania się z historią, kulturą, życiem ludzi wybranych miast Polski. Pozwoli doskonalić umiejętności komunikacyjne, zintegruje grupę, umożliwi zwiększenie kompetencji społecznych.

Wycieczki wskażą dzieciom alternatywne formy spędzania wolnego czasu, pobudzą ich aktywność i skłonią do poszerzania i odkrywania swoich zainteresowań i umiejętności.  Rozbudzą chęć do aktywnego spędzania wolnego czasu. Celem zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci w wieku 7-18 lat, zamieszkujących obszary zagrożone wykluczeniem społecznym. Zwiększenie dostępu do wiedzy, wyrównania szans edukacyjnych, zwiększenie frekwencji oraz dostępu do kultury i sztuki oraz sportu. Zagospodarowanie czasu wolnego, integracja i współpraca organizacji działających na terenie Targówka.

Przewiń do góry
Skip to content