Asystentura rodzinna

Praca asystenta rodziny skierowana jest do rodzin, ze środowiska lokalnego LSW, które wymagają szczególnie wsparcia w zakresie spraw opiekuńczo – wychowawczych. A praca asystenta jest najbardziej rokującą formą jeśli chodzi o pomoc rodzinie. Rodziny są uczestnikami LSW. Asystent ściśle współpracuje z zespołem realizatorów merytorycznych przy konsorcjum (w tym przy placówce opiekuńczo – wychowawczej)

Pomoc świadczona na rzecz rodziny,  z jej aktywnym udziałami, we współpracy z innymi osobami z innych instytucji, która jest dopasowana do konkretnych potrzeb problemów danej rodziny.

Celem jest wypracowanie z rodzinom takiego sposobu funkcjonowania i zmotywowania (stosownie do ich możliwości), który pozwoli na dalsze samodzielne życie i wychowywanie dzieci.

Przewiń do góry
Skip to content