Zebrania kliniczne

Podobie jak superwizje, są elementem łączącym kadrę merytoryczną w środowisku LSW.

Poświęcone są rozwiązywaniu głębszych problemów klinicznych w pracy z uczestnikami. Omawiane są grupy problemowe jak: zachowania ryzykowne, samookaleczenia i zachowania autodestrukcyjne, próby S, przemoc, zaburzenia lękowe, opozycyjno – buntownicze, pomoc kuratorska, diagnostyka w poradnictwie i inne.

 


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy