Zagospodarowanie czasu wolnego (zajęcia: plastyczne, kulturalne, sportowe, terenowe itp.)

Zajęcia plastyczne, kulturalne, sportowe, terenowe itp. mając odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby środowiska i mają być alternatywą na nudę i elastyczne, twórcze zagospodarowanie czasu wolnego. Zakładamy, iż zajęcia będą prowadzone na terenie szkół oraz na terenie nowo wynajętej świetlicy.

Za jakość  i organizację czasu wolnego odpowiada w znacznym stopniu rodzina. Rodziny objęte naszym projektem nie mają często tej świadomości, a często też nie mają również środków na zapewnienie dzieciom takiego wsparcia. Dlatego projekt zakłada możliwość uczestnictwa w różnych zajęciach oraz  wspierania przedsięwzięć, które już zostały zainicjowane, w tym zajęcia sportowe - gimnastyka, prowadzenie klubu młodzieżowego, plastyka, sztuki walki, gry planszowe, turnieje zabaw podwórkowych, wyjścia na kręgle, basen, na lodowisko,  wędrówki szlakami, gry terenowe i przełajowe, gry miejskie i inne.

Metodyka, technika czy sposób realizacji zależy od rodzaju zajęć, są to zajęcia prowadzone w oparciu o aktywne formy.


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy