Wyrównywanie deficytów poznawczych, trudności szkolnych poprzez specjalistyczne zajęcia, motywowanie do nauki

Udzielamy specjalistycznej pomocy, uczestnikom LSW, którzy mają zidentyfikowane specjalne potrzeby edukacyjne i nie mogą dokonać postępów w nauce i rozwoju ze względu na dysfunkcje poznawcze i inne.

W szkole i organizacjach wyłaniane są dzieci które mają trudności szkolne i wymagają wyspecjalizowanej pomocy z zakresu terapii pedagogicznej czy logopedii. Prowadzona jest też diagnoza trudności, zindywidualizowany program zajęć. Metodyka pracy opiera się na profesjonalnych metodach pracy (np. Metoda Dobrego Startu, Metoda P.A. Dennisona, Metody relaksacji) terapeuty pedagogicznego, logopedy, psychologa terapeuty SI.

W zakresie wspomagania emocjonalnego będą odbywały się spotkania z psychologiem, uzupełnienia diagnozy, które maja na celu podnieść motywację do nauki, wspomóc funkcjonowanie emocjonalne w tym zakresie.

Dodatkowo w ramach współpracy z rodzicami i podniesienia efektywności prowadzonej terapii pedagogicznej prowadzony jest instruktaż dla rodziców w zakresie kontynuowania tej pracy w domu.

Skip to content