Instytucje współpracujące

Placówki Oświatowe:
 • Zespół szkół nr 113. Gimnazjum nr 142 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie ul. Księcia Olgierda 35/41
 • Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie ul. Remiszewska 40
 • Gimnazjum nr 141 im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Warszawie  ul. Trocka 4
 • Szkoła Podstawowej nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie ul. Gościeradowska 18/20 
 • Szkoła Podstawowa nr 52 ul. Samarytanka
 • Szkoła Podstawowa nr 84 w Warszawie
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek ul. Odrowąża 75
 • Interwenci Oświatowi
 
Instytucje Publiczne:
 • Urząd Dzielnicy Targówek m. st Warszawy oraz Wydziały Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii, HIV, AIDS ul. Św. Wincentego 87
 • Dzielnicowy Zespół Interdyscyplinarny, Grupy robocze
 • Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Targówek -  ul. Świętego Wincentego ,  Filia nr 2; ul. Stojanowska 12/14 (ewentualnie Filia nr 1; ul. Św. Wincentego 87)
 • Teatr Rampa
 • Biblioteka przy Kuflewskiej
 • Placówki Służby Zdrowia
 • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Prokuratura rejonowa
 • Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
 • Straż miejska
 • Komisariat Policji Warszawa Targówek
 
Organizacje i inni:
 • Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznegodla Dzielnicy Targówek
 • Hufiec ZHP Warszawa Praga Północ im. "Wigeirczyków" Hufiec Chorągwi Stołecznej ZHP
 • Spółdzielnia Praga
 • Fundacja Wspierania i Aktywizacji Rodzin „Mamy moc”
 • Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Muszelka”
 • Stowarzyszenie Aktywne Zacisze
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
 • Inne organizacje pozarządowe realizujące działania na terenie LSW.
 • Ośrodki Sportowe z terenu Targówka Mieszkaniowego
 • Rady Osiedla
 • Grupay społeczności lokalnej formalnymi i nieformalnymi i innymi, które okażą się ważne dla tego zadania.

 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy