Wsparcie na starcie

Cykliczne spotkania dla całych klas pierwszych Szkoły Podstawowej (dzieci, dzieci i rodziców, nauczyciela) o charakterze profilaktycznym zmierzający do lepszej adaptacji i integracji uczniów. Udział klas w warsztatach powiązany będzie z konkursem na najlepszą aktywność i frekwencję. Nagrodą dla  najlepszych klas będzie np. wyjście do miejsc kultury lub inna atrakcyjna forma. Rodzaj nagrody zależeć będzie od zaangażowania grupy.

Ponadto wychodząc naprzeciw potrzebom szkoły, środowiska lokalnego zakładamy również poprowadzenia dodatkowych, ważnych spotkań integracyjno-twórczych dla całych rodzin (np. z okazji Świąt, organizacji festynu/pikniku szkolnego czy też innych ważnych wydarzeń o charakterze integracyjnym ).


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy