Wolontariusze

Odbywa się nabór wolontariuszy do projektu.

Na podstawie zebranych informacji od partnerów o stanowiskach, zakresie obowiązków, potrzebnych kwalifikacjach, umiejętnościach przygotowywane są specyfikacje stanowisk, ogłoszenia o naborze.

Dokonywany jest wybór, rozmowy wstępne - kwalifikacyjne, szkolenia wstępne.

Wolontariusze mogą uczestniczyć we wszystkich formach wspierających przeznaczonych dla kadry.

W trakcie trwania projektu prowadzony jest stały nabór uzupełniający na wolne lub nowe  stanowiska wolontaryjne.

Uczestniczą w zadaniach zarówno na terenie szkół, placówek wsparcia, w środowisku otwartym w miarę konieczności mogą również prowadzić zajęcia w domu odbiorcy.

 


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy