Warsztaty w klasach szkolnych

Warsztaty stanowią element pracy z całą klasą szkolną. Dzięki warsztatom dzieci zyskują integrację w grupie, podnoszą kompetencje społeczne, poprawiają relację między rówieśnikami oraz zyskują większość świadomość siebie i swoich zachowań.


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy