Warsztaty i zajęcia podnoszące kompetencje społeczne, socjoterapia

Jedna z form działań grupowych LSW opartych na procesie, stałości, więzi, kształtowaniu umiejętności iter-  i itra- personalnych. Do której zapraszani są uczestnicy, którzy potrzebują zwiększyć swoje kompetencje społeczne w pogłębiony sposób.

Zajęcia mają charakter psychokorekcyjny i socjoterapeutyczny, rozwijające umiejętności życiowe i społeczne.

Proces pracy opiera się na procesie grupowym z wykorzystaniem technik warsztatowych, treningowych.

Do wieku dzieci młodszych dopasowywany jest specjalny program z adekwatną metodyką  pracy. Wykorzystujemy w tych grupach więcej form zabawowych, edukacyjno rozwojowych oraz twórczości własnej podopiecznych.

W zajęciach socjoterapeutycznych kładzie się  nacisk na rozwój, edukację,  kształtowanie struktury osobowości, tożsamości poprzez udział w relacjach społecznych. Zawierają w sobie społeczny kontekst rozwoju i uczenia się. Zajęcia te wyrównują braki rodzinne w zakresie rozumienia rzeczywistości, rozwijania zachowań i umiejętności adaptacyjnych. Zajęcia te mają swoją strukturę, dopasowywane są do konkretnej grupy dzieci.

Skip to content