Szkolenie: metodą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w edukacji

Szkolenie (Edukacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ESR))

jest elementem podnoszenia kompetencji kadry merytorycznej w zakresie pracy z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem szkół. Istota jego jest nowe podejście wpływu na zmiany zachowań dzieci poprzez wzmacnianie ich możliwości, wartości i ukierunkowania na dokonywanie zmian w swoim zachowaniu. Szkolenie składa się z cyklu bloków, który  kończy się uzyskaniem dyplomu dokumentującego możliwość wykorzystywania programu ESR w pracy nauczyciela. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry merytorycznej oraz nauczenie się nowej metody pracy z grupą dzieci nakierowanej na zmiany zachowania. Realizatorem  szkolenia jest Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy