Świetlica przy parafii Św. Marka Ew.

Zabawy integracyjne i ćwiczenia teatralne prowadzące do przygotowania  spektakli, przygotowanie i pokaz spektakli na profesjonalnej scenie  teatralnej dla mieszkańców Targówka, uczniów szkół i przedszkoli. Udział uczestników zajęć w przeglądach teatralnych i konkursach recytatorskich.

  • zajęcia umuzykalniające (zabawy muzyczne, taniec, śpiew), których efekty wykorzystane będą w spektaklach teatralnych.

  • szeroko pojęta edukacja teatralna (w tym kontakty z ludźmi teatru), realizowana na zajęciach teatralnych i podczas wyjść do teatrów.

Zajęcia plastyczne "Różne oblicza plastyki" - zajęcia rozwijające twórczość plastyczną dziecka (uwrażliwienie na sztukę, poznanie ciekawych  technik, zasady kompozycji, budowanie elementów scenografii  teatralnej) - zajęcia dla szkół podstawowych i dla gimnazjalistów.

Zajęcia plastyczne mają  za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania uczniów.

Stosowanie na zajęciach różnorodnych metod i technik plastycznych  pomaga stworzyć atmosferę aktywności twórczej, zachęca do tworzenia przez wszystkie dzieci, bez względu na ich indywidualne uzdolnienia, nie ogranicza inicjatywy dziecka, zapewnia osiągnięcie sukcesu, motywuje do dalszej pracy, a także uczy dyscypliny.

Udział w zajęciach pozwala na poznanie różnych technik plastycznych:

Ponadto zajęcia te wykształcają umiejętność posługiwania się wzorami, kształtują umiejętność pracy w grupie, umiejętność porozumiewania się, współpracy i rozwiązywania problemów w grupie, budzą wrażliwość estetyczną, rozwijają umiejętności manualne oraz pozwalają na tworzenie różnorodnych form artystycznych.

  • zajęcia z projektowania strony internetowej,  w tym prowadzenie przez młodzież stron  internetowych teatralnej i świetlicowej - zajęcia dla gimnazjalistów prowadzone w Gimnazjum  141.

  • organizacja comiesięcznychrodzinnych wyjść na przedstawienie teatralne z wprowadzeniem, omówieniem spektaklu, z rozmową ludzi teatru  z widzem, utrwalenie wrażeń ze spektakli w pracy plastycznej, fotograficznej, słownej)


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy