Superwizje szkoleniowe

Superwizje. forma szkolenia kadry przez analizę realnie prowadzonej pracy, odwołuje się do aktualnie prowadzonej pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzinami, pozwala osobie uczestniczącej doskonalić swoje wewnętrzne umiejętności, pokonywać swoje słabe strony, które hamują lub utrudniają pracę.

Poszczególne spotkania superwizyjne będą prowadzone grupowo, mogły być poświęcone w większym stopniu określonym zagadnieniom pracy jak: asystentura rodzinna, praca z rodziną, pedagogika ulicy, praca  indywidualna z dziećmi, praca z grupą itd.


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy