Pedagodzy uliczni

Praca pedagogów ulicy rozumiana jest, jako:

 • gotowość do udzielania pomocy i porady w trudnych sytuacjach kryzysowych dzieciom i ich rodzinom,
 • bycie „pozytywnym dorosłym” i modelem prawidłowych wzorów zachowań,
 • praca z zastosowaniem elementów socjoterapii,
 • integracja grupy – praca metodami pedagogiki zabawy, animacja środowiska,
 • motywowanie do zmiany zachowań szkodliwych na aktywności prozdrowotne,
 • organizowanie zajęć sportowych
 • organizowanie wyjść do instytucji kultury tj. kina, teatry, muzea
 • organizowanie zajęć plastycznych, muzycznych i innych, zgodnie z możliwościami i zainteresowaniami grupy odbiorców,
 • organizowanie dożywiania dzieci – zakup usług gastronomicznych, prowadzenie zajęć kulinarnych
 • nawiązanie i stałe utrzymywanie kontaktu z rodzicami i opiekunami dzieci,
 • motywowanie rodziców, opiekunów do zmiany zachowań szkodliwych (m. in. do podejmowania terapii, szukania pomocy specjalistycznej),
 • współpraca z instytucjami takimi jak: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, OPS Praga Południe, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Policja, kuratorzy sądowi i inne mogące mieć wpływ na poprawę funkcjonowania podopiecznych, w celu jak najlepszej pomocy danemu dziecku,
 • prowadzenie „lobbingu” środowiskowego na rzecz podopiecznych – „dzieci ulicy” – zmiana postrzegania ich w środowisku, budowanie z innymi instytucjami koalicji na rzecz grup marginalizowanych,
 • kierowanie działaniami wolontariuszy,
 • uczestniczenie w spotkaniach superwizyjnych, szkoleniach, spotkaniach zespołu
Przewiń do góry
Skip to content