„Teatr to więcej niż teatr”, czyli wychowanie poprzez edukację teatralną

To program adresowany do uczniów zarówno szkół podstawowych jak  i gimnazjalnych.  Bedzie on realizowany w oparciu o istniejący w Parafii Św. Marka Ewangelisty dziecięco-młodzieżowy

Teatr Raj, który poprzez 17 lat swojej działalności jest znany nie tylko wśród mieszkańców Targówka, a z którego 11 lat temu "wyrosła"  placówka wsparcia dziennego "Świetlica Pod Aniołem". W jego ramach  realizowanych będzie wiele działań  okołoteatralnych, wśród których znajdą się:

   
    

• zabawy integracyjne i teatralne prowadzące do budowania spektakli, w tym ćwiczenia z dykcji (głośne i wyraźne       mówienie, ćwiczenia pamięci, wzbogacanie słownictwa, doskonalenie swobodnych wypowiedzi). Dzieciom proponowane będą zabawy rozwijające ekspresję ruchową, naukę koncentracji i odprężenia, zabawy pantomimiczne, scenki na zadany temat, ćwiczenia w wyrażaniu uczuć i nastrojów, rozwijania wyobraźni i kreatywności; znajdą się elementy dramy. Instruktorzy będą posługiwać się zasadą, że nie zawsze sukcesem jest doprowadzenie wszystkich dzieci do występu przed publicznością, często dużo więcej wartości przynosi sama zabawa w teatr. Wszystkie dzieci znajdą jednak swoje miejsce na scenie lub zapleczu, jako wsparcie zespołu - inspicjent, sufler, obsługa techniczna, charakteryzacja, czy inne
• zajęcia umuzykalniające, (śpiew, elementy tańca, choreografia), których efekty pracy będą wykorzystane w spektaklach przygotowanych przez dzieci  
• szeroko pojęta edukacja teatralna, we współpracy z warszawskimi teatrami mająca na celu przygotowanie widzów do świadomego oglądania spektakli teatralnych (m.in. słownictwo opisujące teatr i ludzi w nim pracujących, zachowanie się w teatrze, spotkania z ludźmi teatru, rozmowa na temat oglądanego wspólnie przedstawienia, utrwalanie wrażeń po spektaklu na piśmie i w rysunku
• zajęcia z obsługi światła, dźwięku i multimediów  na potrzeby spektakli teatralnych - szczególnie  dla gimnazjalistów
• zajęcia z projektowania strony internetowej  w tym prowadzenie przez młodzież stron  internetowych teatralnej i świetlicowej
• organizacja comiesięcznych  rodzinnych wyjść na przedstawienie teatralne z omówieniem spektaklu, z rozmową z widzem
Efektem tych wszystkich działań będzie powstanie trzech spektakli, które będą pokazywane mieszkańcom Targówka, uczniom okolicznych szkół i przedszkoli.
Ważnym elementem tego programu są rodzice oraz zaprzyjaźnieni z teatrem mieszkańcy Targówka Mieszkaniowego, którzy będą współdziałali z dziećmi  zarówno przy pracach takich jak  przygotowanie kostiumów, scenografii, programów teatralnych, zaproszeń, afiszów  jak również   sami  będą mogli wcielić się w role aktorów.
Proponowany program wychowanie przez edukacje teatralną będzie sprzyjał integracji rodziny, sąsiadów, mieszkańców Targówka.
Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach.
Zajęcia realizuje Świetlica „Pod Aniołem” działająca przy parafii pw. Świętego Marka Ewangelisty


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy