Warsztaty umiejętności wychowawczych, grupa wsparcia.

Wykorzystujemy programy warsztatów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji, specjalne programy kierowane do rodziców.

Zajęcia grupowe prowadzone są metodą warsztatową, z wykorzystaniem elementów wsparcia, metodami grup wsparcia czy form społecznościowych. Opiera się na technikach trenerskich, procesie grupowym, wykorzystuje elementy treningu umiejętności społecznych, zachowań, interpersonalnego.

Przykładowe metody i ćwiczenia

Praca opiera się n zachodzących procesach grupowych. Rundki, zwroty.

Ćwiczenia w parach, trójkach, podgrupach. Elementy dramy, pantonimy, odgrywanie scenek.

Wolna dyskusja, mini wykład, przedstawienie historii, przykłady, metafory, wykorzystanie elementów wizualizacji. Ćwiczenie indywidualne na piśmie, wykorzystanie rysunku, kwestionariusze. Gry i ćwiczenia psychologiczne. Zadania do domu. Metody interaktywne.

Przykładowy zakres tematyczny.

Jak organizować odrabianie lekcji, jak motywować do nauki, jak rozpoznawać wczesne trudności szkolne, jak rozpoznawać problemy rozwojowe, Jak aktywnie i twórczo spędzać czas wolny z dziećmi (znaczenie urozmaicenia aktywności), jak wykorzystać muzykę, plastykę, ruch dramę itp.

Jak wzmacniać rozwój  emocjonalny, społeczny dziecka.

Jak wzmacniać więzi rodzinne, w tym również między pokoleniowe.

Ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci, wzmacnianie jego mocnych stron.

Rozpoznawanie błędów w komunikacji (w stosunku do dzieci), popełnianych przez rodziców.

Wprowadzenie umiejętności słuchania dzieci, gdy one zgłaszają się do rodziców z problemem.

Nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywanie ich, wyrażania, odzwierciedlania.

Przedstawienie komunikatów typu JA w zamian stosowanych typu TY - ich znaczenia, budowy, sposobu konstruowania.

Zapoznanie rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania konsekwencji i nagród.

Pokazanie konstruktywnego sposobu rozwiązywania konfliktów bez zwycięzców i pokonanych.

Jak zachęcać dzieci do współpracy.

Jak skutecznie chwalić dzieci.

Nauczenie się sposobów pomocy dzieciom wyeliminowania agresji, wzajemnej niechęci, rywalizacji, manipulacji.

Jak przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym uzależnieniom.

 

Specyfika grup wsparcia dla rodziców.

Spotkania otwarte, dostępne dla chętnych rodziców, które wykorzystują element wsparcia jakie dają sobie  nawzajem rodzice. Opierają się na powstającym procesie grupowym, czasem wykorzystujemy elementy warsztatu grupowego i edukacyjne. Zajmują się tematami bieżącymi wnoszonymi przez   edukacyjne, potrzebne do znalezienia przez rodziców rozwiązania w sytuacji, która akurat ich nurtuje.

 

 


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy