Działania ”coacha dziecka i rodziny”, pomoc uzupełniająca psychologiczna lub pedagogiczna

Funkcja ”coacha dziecka i rodziny” jest rolą przewodnika, specjalisty, który rozpozna problematykę dziecka i rodziny, dobierze adekwatne formy pomocy w zadaniu, będzie zawierał kontrakt na

uczestniczenie w zadaniu i korzystanie z innych form pomocowych dostępnych w placówkach w środowisku lokalnym, monitorował motywację do uczestniczenia w zajęciach, wzmacniał tę motywację, analizował zachodzące zmiany, konsultował z innymi realizatorami, specjalistami sprawę danego dziecka i ewentualnie wprowadzał zmiany w kontrakcie czy planie pomocy jeśli będzie taka potrzeba dziecka lub rodziny.

Dopilnowuje on również sprawnej pomocy w ramach systemu LSW danemu dziecku i rodzinie.
Dokonuje w razie potrzeby niezbędnego uzupełnienia diagnozy problemu.
Korzysta również z diagnostów w innych instytucjach w ramach LSW.


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy