Warsztaty i zajęcia podnoszące kompetencje społeczne dzieci i młodzieży w tym również o charakterze socjoterapii.

Zajęcia mają charakter psychokorekcyjny i socjoterapeutyczny, rozwijające umiejętności życiowe i społeczne. Grupy organizowane są na okres realizacji cyklu zajęć.

Proces pracy opiera się na procesie grupowym z wykorzystaniem technik warsztatowych, treningowych.

Grupy takie  powstają w obrębie rówieśników o zbliżonym wieku. Przestrzegamy również inne zasady doboru dzieci do grupy, są to grupy mieszane pod względem płci i problematyki uczestników.

Do wieku dzieci młodszych dopasowywany jest specjalny program z adekwatną metodyką  pracy. Wykorzystujemy w tych grupach więcej form zabawowych, edukacyjno rozwojowych oraz twórczości własnej podopiecznych.

W zajęciach socjoterapeutycznych kładzie się  nacisk na rozwój, edukację,  kształtowanie struktury osobowości, tożsamości poprzez udział w relacjach społecznych. Zawierają w sobie społeczny kontekst rozwoju i uczenia się. Zajęcia te wyrównują braki rodzinne w zakresie rozumienia rzeczywistości, rozwijania zachowań i umiejętności adaptacyjnych.

Zajęcia te mają służyć między innymi: poprawieniu umiejętności uczenia się, możliwości konstruktywnego odreagowania napięć; uczeniu się nowych umiejętności społecznych; pozwalają na doświadczenie i przeżycie korekcyjnych sytuacji, odmiennych od traumatycznych doświadczeń dzieci; kompensacji potrzeb, które są nie zaspokojone; doświadczeniu emocji i uczuć przyjemnych. Zajęcia te mają swoją strukturę, dopasowywane są do konkretnej grupy dzieci.

Głównymi tematami przepracowywanymi w trakcie zajęć, wynikającymi z analizy  potrzeb odbiorców zadania są: techniki i metody efektywnego uczenia się, uczucia, ich rozpoznawanie, nazywania, wyrażanie w konstruktywny sposób, umiejętności radzenia sobie ze złością, umiejętności zamiany zachowań agresywnych na  konstruktywne, umiejętność otwartego wyrażania swoich potrzeb, umiejętność słuchania innych, umiejętność porozumiewania się z inną osobą i inne.

 


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy