Warsztaty umiejętności wychowawczych dla kadry

Gdzie i kiedy: 

Najbliższe spotkanie: w Zespole Psychologiczno – Terapeutycznym „Zacisze”; ul. Pszczyńska 26 m. 57 w dniu 20.09.2014 r. w godz. 10.00 - 17.00

Rozpoczynamy nabór na bezpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych, realizowane wg. programu pani Joanny Sakowskiej: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu: Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym; poprowadzi je psycholog - pani Anna Szymczak, posiadająca uprawnienia do realizacji ww. programu.

 
Cały program zajęć, trwających łącznie 28h, zostanie zrealizowany w cyklu czterech sobotnich spotkań, odbywających się w Zespole Psychologiczno – Terapeutycznym „Zacisze”; ul. Pszczyńska 26 m. 57 w godz. 10.00 -17.00 w dniach:
 

  1. 20.09.2014 r.
  2. 04.10.2014 r.
  3. 11.10.2014 r.
  4. 25.10.2014 r.

 
Ze szkolenia mogą skorzystać pracownicy różnych instytucji współpracujących w ramach LSW (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy OPS, kadra realizująca zajęcia w projekcie).
 
Osoby uczestniczące w cyklu czterech spotkań otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu. Zaświadczenie honorowane jest w procedurze zdobywania awansu zawodowego nauczycieli.              
 
Zasady uczestnictwa:
 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie się mailowo na adres: lswtargowek.waw@gmail.com, podając: imię i nazwisko, zawód, instytucję, którą reprezentują oraz nr telefonu kontaktowego. O udziale w szkoleniu decyduje m.in. kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona! Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu przekażemy osobom zakwalifikowanym w terminie do 7 dni poprzedzających pierwsze spotkanie.


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy