Pomoc w nauce szkolnej, korepetycje

Zaplanowaliśmy pomoc w bieżącym odrabianiu lekcji  indywidualnie lub w małych podgrupach, na terenie placówek wsparcia, świetlic, ośrodków organizacji pozarządowych oraz na terenie szkół.

Dopuszczamy również możliwość realizacji tych zajęć w domach uczniów jeśli taka będzie potrzeba.

Są dwa typy pomocy w nauce jeden wykonywany przez stażystów - wolontariuszy o specjalistycznym przygotowaniu, a drugi to wykonywane specjalistyczne korepetycje przez nauczycieli w dodatkowych godzinach w szkole lub w innych placówkach.

Stowarzyszenie dla Rodzin Zaprasza


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy