Streetworking na Targówku Mieszkaniowym

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz poprawa ich sytuacji życiowej poprzez wzbudzenie konstruktywnych zainteresowań i sposobów

ich realizacji. Stosowaną metodą pracy jest pedagogika ulicy, czyli bezpośrednie działanie profilaktyczne w środowisku otwartym – na ulicy, podwórku, boisku, czy w parku, wśród nieformalnych grup dzieciaków.  Wspieramy naszych podopiecznych w sposób nieszablonowy, oparty na podmiotowości jednostki oraz zasadach wzajemnego zaufania.

Zajęcia prowadzone są poza lokalem, w otoczeniu przestrzennym, z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej. Oferujemy odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego pozalekcyjnego (zajęcia edukacyjne, poznawcze, artystyczne, kulturalne, sportowe), wsparcie pedagogiczne, realizacje projektów dziecięcych (pedagogika projektu), interweniowanie w sprawach dzieci w sytuacjach kryzysowych oraz mediacje pomiędzy instytucjami a rodzinami. Wprowadziliśmy nowatorski i unikalny projekt Futbolowej Pedagogiki Ulicy (FPU) w ramach, którego tworzymy podwórkowe drużyny piłki nożnej, organizujemy profesjonalne treningi, uczestniczymy i organizujemy turnieje sportowe.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi

 


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy