Fundacja Alter Forma

Fundacja działa od listopada 2012 r. Mimo krótkiego stażu działania, aktualnie jest w trakcie realizacji dwóch zadań:

Film dokumentalny „Seckon” o najważniejszym, współczesnym artyście kambodżańskim. Film realizowany jest we współpracy z partnerami z Kambodży (Leang Seckon i Fleur Smith). Realizacja ze środków własnych oraz Planete+.

Program edukacyjny o tematyce praw człowieka dla dzieci i młodzieży „Masz Prawo!” . Projekt ten został objęty patronatem honorowym przez UNDP w Polsce (agenda ONZ do spraw Rozwoju) oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Fundacja Alter Forma zajmuje się realizowaniem innowacyjnych projektów edukacyjnych i kulturalnych z użyciem technologii multimedialnych, a także działaniem na rzecz edukacji obywatelskiej oraz pomocy uchodźcom i mniejszościom etnicznym.

Celami statutowymi Fundacji są:

  1. Dążenie do rozwoju artystycznego, krzewienie kultury i sztuki.  Propagowanie, wspieranie, promowanie wszelkiej działalności w zakresie kultury, w szczególności sztuki filmowej i audiowizualnej.
  2. Wspieranie produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych.
  3. Wspieranie działań promujących twórczość audiowizualną dla dzieci i młodzieży.
  4. Wyrównywanie szans w dostępie do kultury i sztuk audiowizualnych oraz aktywizacja kulturalna grup społecznie marginalizowanych, w szczególności osób będących członkami mniejszości etnicznych i narodowych.
  5. Wspieranie międzynarodowej wymiany artystycznej i integracji europejskiej w dziedzinie kultury.
  6. Wspieranie i popularyzacja nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych.
  7. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

 


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy