Parafia Św. Marka Ewangelisty

Istniejąca od ponad 20 lat Parafia Św. Marka Ewangelisty to parafia ludzi zaangażowanych - początkowo w budowę kościoła i pomieszczeń parafialnych, dzięki której poznali się i zintegrowali wokół dzieła budowy, a później inicjowali wiele akcji społecznych. Jedną z nich jest powstanie w 2003 roku Świetlicy „Pod Aniołem”.

Celem jej działania jest stworzenie dzieciom przyjaznego miejsca, w którym czułyby się bezpieczne, potrzebne, akceptowane i doceniane. Podczas zajęć świetlicowych rozwija się pozytywne wzorce zachowań, uczy kontaktów interpersonalnych, organizacji alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, profilaktyki uzależnień, rozwoju uzdolnień i zainteresowania dzieci. Świetlica posiada bardzo dobre warunki i lokalowe, duże przestronne sale: do zajęć cichych i zabawy, pracownię komputerowa, salę widowiskową na ok. 150 miejsc. Młodzi ludzie otrzymują w świetlicy: pomoc w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu braków w nauce, zajęcia według zainteresowań (np. plastyczne, origami, komputerowe, decoupage, aktualności, sportowe, teatralne – Teatru Raj, kulinarne), a także zajęcia wspomagające prowadzone przez pedagogów i psychologa. Świetlica zapewnia dzieciom codzienne podwieczorki, a także organizuje pomoc materialną dla rodzin. Wychowawcy świetlicy ściśle współpracują z rodzicami podopiecznych. Rodzice chętnie włączają się w prace świetlicowe (sprzątają pomieszczenia, pomagają organizować podwieczorki, przygotowują poczęstunek na imprezy świetlicowe, Służą pomocą w zakupach, przewozach artykułów programowych, pomagają w dekoracjach, wystawach, pracach komputerowych. Biorą udział w organizowanych rodzinnych konkursach, chętnie uczestniczą w imprezach, różnych warsztatach plastycznych i integracyjnych, wyjściach, wyjazdach. Udział dzieci w zajęciach świetlicowych jest bezpłatny. Z zajęć rocznie korzysta średnio ponad 80 uczestników.

W ramach zajęć świetlicowych prowadzone są zajęcia amatorskiego dziecięco- młodzieżowego Teatru RAJ, który powstał z inicjatywy oddolnej we wrześniu 1996 r. dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkańców Targówka i przychylniej postawie Proboszcza parafii.

Aktualnie Teatr tworzy grupa dzieci i młodzieży głównie z pobliskich szkół na Targówku. W założeniach działań teatralnych jest zabawa i edukacja dzieci integrująca różne dziedziny sztuki. Dzieci aktywnie uczestniczą we wszystkich rodzajach działalności teatralnej. Rodzice wspólnie z dziećmi projektują stroje, scenografię, programy, zaproszenia teatralne. Młodzież zajmuje się dźwiękiem i oświetleniem, pomaga w reżyserii przedstawień. Działalność Teatru RAJ wspierają sympatycy-mieszkańcy Targówka: szyją kostiumy, wykonują scenografię, a nawet tworzą teksty i piszą muzykę do naszych spektakli. w kilku przedstawieniach zagrali rolę aktorskie obok swoich dzieci. Całoroczna praca jest kontynuowana na wspólnych wyjazdach wakacyjnych. W ciągu ponad 17 lat działalności Teatr RAJ przygotował 61 premier teatralnych, pokazał ponad 270 spektakli, cieszy się uznaniem publiczności nie tylko z Dzielnicy Targówek. Teatr na swoim koncie ma wiele najwyższych nagród w konkursach teatralnych, zdobywa sukcesy w konkursach recytatorskich.

Praca z dziećmi, wspólne przygotowywanie spektakli nie jest jedyną formą działalności ludzi związanych z teatrem. Teatr jest inicjatorami różnych imprez kulturalnych w sali teatralnej, m.in. koncertów kolęd, wspólnego z mieszkańcami Targówka śpiewania kolęd oraz piosenek patriotycznych, Rodzinnego Pikniku z Okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka, Balu Karnawałowego dla dzieci ze środowiska i pokazu przygotowanych spektakli teatralnych.

Teatr spełnia ważną funkcję integracyjną, zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak i rodzinnej (dzieci współdziałają z rodzicami). To także pożyteczna propozycja spędzenia czasu - wykorzystania energii i zapału twórczego, rozwoju uzdolnień jej uczestników. Teatr posiada logo i stronę internetową. Cała działalność Teatru udokumentowana jest w ponad 20 tomach kronik teatralnych i ponad 20 tomach kronik kolonijnych.


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy