Sprawozdanie za okres od 19.08.2013 do 31.12.2013

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE1))2)

z wykonania zadania publicznego

Sprawozdanie dostępne do pobrania w formie PDF


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy