„Multi - Kulti”

Zajęcia, które będą obejmowały takie dziedziny jak: dramatopisarstwo; scenografia i design; sztuka wizualna - wizualizacje/fotografia;

gra aktorska - komedia i dramat; metody reżyserskie; produkcja teatralna.

Zajęcia będą  obejmować zarówno wykłady teoretyczne, dyskusje z uczestnikami jak i ćwiczenia praktyczne. Zajęcia będą prowadzić osoby z wykształceniem artystycznym i doświadczeniem w danej

dziedzinie. Na zajęcia będą zapraszane znane osoby ze świata artystycznego: aktorzy, reżyserzy, dyrektorzy teatrów, scenografowie, scenarzyści itd.

Podejmiemy także współpracę ze studentami uczelni artystycznych aby młodzież poznała młodych ludzi, którzy są na intensywnej drodze samorozwoju i myślenia o przyszłości.


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy