„Kuźnia talentów”

To propozycja niestandardowych warsztatów artystycznych, które oprócz cyklicznych cotygodniowych 1,5 godz. zajęć edukacyjno-artystycznych wzbogacone są o spotkania z ciekawymi ludźmi, zawodami, profesjami oraz wyjścia do placówek edukacyjnych i  kulturalnych. Celem warsztatów jest rozwijanie twórczych, artystycznych zdolności, pasji i zainteresowań dziecka. Warsztaty uczą wrażliwości na sztukę i drugiego człowieka, stwarzają uczestnikom warunki do rozwoju indywidualności każdego dziecka, rekompensaty jego deficytów, chociażby emocjonalnych (niepewność, brak poczucia własnej wartości, niechęć, izolacja). 

em. „Proces twórczy” daje dużo radości, pozwala przeżyć sukces i dowartościować się. Podmiotowe traktowanie uczniów, indywidualne podejście, praca na relacji stwarza warunki do rozwoju.

 


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy