O projekcie

Do realizacji zajęć bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą zatrudniane są osoby z przygotowaniem, psychologicznym, pedagogicznym, społecznym z dodatkowymi kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie pracy streetworkerskiej, socjoterapeutycznej, edukacyjnej, terapii pedagogicznej, specjaliści w zakresie diagnostyki, nauczyciele przedmiotów, osoby posiadające kwalifikacje do pracy metodą dramy, instruktorzy do zajęć teatralnych, sportowych, artystycznych, np. plastycznych, filmowych. Mają przygotowanie zarówno do pracy indywidualnej jak i grupowej.

Doprowadzenie zajęć z rodzicami osoby z psychologicznym lub pedagogicznym przygotowaniem z dodatkowymi kwalifikacjami z zakresu pracy systemowej lub terapeutycznej z rodzinami, edukatorzy, trenerzy warsztatów oraz z doświadczeniem wieloletnim w pracy.

W zadanie zaangażowane będą osoby, psycholodzy z wieloletnim doświadczeniem pracy z trudną młodzieżą, z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze oraz z ich rodzicami, rodzinami, z przygotowaniem klinicznym, w prowadzeniu form zarówno indywidualnych jak i grupowych, społecznościowych, streetworersich, który maja doświadczenie w pracy zarówno w placówkach niepublicznych – organizacjach pozarządowych jak i publicznych, np. oświatowych, znają bardzo dobrze system pomocowy dziecku i rodzinie jaki funkcjonuje w naszym kraju a także w środowisku, w którym będziemy realizować zadanie, będą to osoby konsultujące merytoryczną pracę z uczestnikami.

Superwizor ma wieloletnie doświadczenie w pracy w tematach superwizowanych, uprawnienia do prowadzenia superwizji, doświadczenie w pracy w różnych placówkach, różnych środowiskach, doświadczenie w prowadzeniu superwizji.

Osoby zarządzające na poziomie organizacji, mają doświadczenie w pracy jaką ta organizacja wykonuje, doświadczenie w koordynowaniu zadaniami, projektami, są też liderami swoich ośrodków.

Koordynator główny jest osobą z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami, w środowiskach szczególnie trudnych wychowawczo, jest psychologiem z przygotowaniem klinicznym a także systemowym do pracy, jest autorem programów systemowych, środowiskowych związanych z profilaktyką uzależnień, które sprawdziły się w pracy w trudnych środowiskach lokalnych. Ma dodatkowe przygotowanie do pracy z grupami osób, jest nauczycielem dyplomowanym z doświadczeniem w pracy w placówce oświatowej specjalistycznej, ma kwalifikacje zarządzania oświatą, ma doświadczenie zarządzania projektami wieloletnimi w tym finansowanymi ze środków miejskich czy unijnych, doświadczenie zarządzania wieloosobowymi zespołami kadry (20- 50 osobowymi), doświadczenie w organizowaniu systemu działania wolontariuszy. Uczestniczyła w powstawaniu nieformalnych grup organizacji pozarządowych, federacji na Mazowszu ale też kraju, w powstawaniu Federacji Mazowia – doświadczenie w budowaniu wspólnych projektów kilku organizacji, uczestniczyła w szeregu projektach opartych na współpracy sieci organizacji pozarządowych, jest członkiem jednego z Dzielnicowych Zespołów Interdyscyplinarnych w Warszawie, była  i jest zaangażowana w tworzenie i wdrażanie Programu Rodzina. Ma też szereg innych doświadczeń, które znajdują swoje wykorzystanie w tym zadaniu.

Asystent koordynatora głównego oraz osoba specjalizująca się w monitoringu to osoby z doświadczeniem zawodowym w pracy z ludźmi w tym dziećmi i młodzieżą oraz doświadczeniem w administrowaniu projektami, zadaniami o charakterze społecznym, z predyspozycjami do skrupulatnego prowadzenia dokumentacji.


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy