Inkubator aktywności lokalnej

Inkubator Akywności Lokalnej ma być przestrzenią działań pozaprojektowych. Ma on zachęcać  mieszkańców, rad osiedla, rad młodzieżowych, samorządów (w tym szkolnych) itp. do realizacji inicjatyw oddolnych w ramach LSW (np. udział w sprzątaniu Ziemi, współorganizacja okolicznych festynów i pikników) poprzez zaproszenia przedstawicieli na spotkania robocze LSW (zapoznanie, utożsamianie z ideą); wspieranie przez konsorcjum inicjatyw oddolnych

Celem inkubatora jest stworzenie przestrzeni dla inicjatyw oddolnych oraz budowanie i wzmacniani sieci LSW.

 


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy