cropped-lsw-2.png

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana

Rejon:
Bródno

Adres:

Ul. Hieronima 2
03-243 Warszawa

Telefon:
(22) 811 11 44

Fax:
(22) 676 83 25

E-mail:
sp275@edu.um.warszawa.pl

Strona WWW:
http://www.sp275.waw.pl/

Godziny pracy:

Sekretariat szkoły czynny:
poniedziałek – piątek
8:00 – 15:30

(w dni zebrań i konsultacji
z Rodzicami do 19:00)Status miejsca:
Publiczne

Typ miejsca:
 • Szkoły Podstawowe

 • Dla kogo przeznaczone:
 • Wiek przedszkolny
 • Wiek szkolny
 • Osób niepełnosprawnych

 • Na jakie potrzeby (problemy) odpowiadamy:
 • Emocjonalne
 • Niepełnosprawność
 • Wychowawcze
 • Z nauką

 • Rodzaj usług:
 • Bieżące wydarzenia
 • Edukacja i rozwój
 • Kluby dla rodziców i mam
 • Logopeda
 • Pomoc pedagogiczna
 • Pomoc psychologiczna
 • Rozwój osobisty
 • Sport i rekreacja
 • Zdrowie


 • Dodadkowy opis i uwagi:

  W szkole jest 656 uczniów, którzy uczą się w 29 oddziałach, w tym 4 oddziałach przedszkolnych i 2 klasach sportowych o profilu pływanie. Na każdym poziomie jest jeden oddział integracyjny. W szkole działa dwóch pedagogów, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI i 7 pedagogów specjalnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra dba o wszechstronny rozwój uczniów, oferuje im wsparcie i pomoc.

  Szkoła obecnie realizuje innowację pedagogiczną „Angielska matematyka”, współorganizuje Sejmik Edukacyjny „Sportowa Rodzinka”. Placówka jest organizatorem konkursów o zasięgu warszawskim: „Matematyka po angielsku”, „Jesteśmy tacy sami” i dzielnicowym: ortograficzny „Weź byka za rogi”, wiedzy o języku polskim „Mistrz języka polskiego”, „Pięknego czytania, „Pieśni Historycznej i Patriotycznej”, które umożliwiają uczniom wykazanie się swoją wiedzą, umiejętnościami i zdolnościami oraz służą integracji środowiska. Przy szkole działa Klub Rodzica w ramach, którego rodzice mają możliwość spotkania ze specjalistami, w grupach wsparcia mogą podzielić się swoim doświadczeniem z innymi rodzicami, w czasie zajęć otwartych obserwować swoje dziecko podczas lekcji, w czasie wspólnych warsztatów pogłębić wiedzę na temat funkcjonowania swojego dziecka jak również zacieśnić więź.

  Prowadzone są zajęcia TZA-ART – trening zastępowania agresji, które wyrabiają w uczniach prawidłowe zachowania i reakcje. Jedna godzina wf prowadzona jest w formie fakultetu do wyboru przez ucznia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, zdolnościami, możliwościami, co służy podniesieniu frekwencji na zajęciach wf, a tym samym korzystnie wpływa na zdrowie uczniów. Organizowane są wyjazdy integracyjne klas 4 w oparciu o program napisany przez szkolnych specjalistów i z ich udziałem, dzięki którym uczniowie rozwijają swoje kompetencje interpersonalne, nowi wychowawcy poznają uczniów, opracowywane są plany działań wychowawczych.

  Szkoła jest współorganizatorem Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, którego celem jest rozbudzenie zainteresowania matematyką, upowszechnienie znajomości tabliczki mnożenia, by propagować czytelnictwo prowadzona jest akcja „bookcrossing” (książka w podróży), oraz uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach działalności teatru „Źródełko” nauczyciele przygotowują dla uczniów i ich rodziców spektakle teatralne, których celem jest integracja środowiska, wytworzenie przyjaznej atmosfery.

  W szkole organizowane są wieczory filmowe, podczas których uczniowie jak i nauczyciele mają okazję wspólnie spędzić czas, poznać się w innych sytuacjach, wymienić poglądami. Na zajęcia zapraszani są także rodzice, którzy wraz z nauczycielem prowadzą zajęcia, rodzic – ekspert, rodzice są również zapraszani na lekcje otwarte, które umożliwiają poznanie swojego dziecka na tle grupy rówieśniczej.

  Prowadzone są także lekcje otwarte dla nauczycieli z innych szkół w ramach realizowanego w dzielnicy projektu „Dzielenie się dobrą praktyką. Nauczyciele w codziennej pracy stosują metody aktywizujące, pracę w grupach, realizowane są projekty edukacyjne. W styczniu, każdego roku wychowankowie oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I badani są Skalą Ryzyka Dysleksji.

  Tradycją szkoły jest organizowanie imprez integrujących społeczność szkolną np.: „Dni Kultury”, „Festyn Rodzinny”, „Ślubowanie klas I”, uroczystości okolicznościowe. Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, małą salką do rozwijania sprawności ruchowej, 2 pracowniami specjalistycznymi: do terapii integracji sensorycznej i do stymulacji polisensorycznej, biblioteką wraz z czytelnią multimedialną, 3 salami świetlicowymi oraz stołówką.

  Na terenie szkoły znajdują się: 2 place zabaw, jeden o podłożu trawiastym, drugi na sztucznej nawierzchni powstały w ramach projektu „Radosna Szkoła” oraz nowoczesne boiska z placem zabaw dla uczniów klas 1-6.

  Zasady przyjmowania: dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.


  Przewiń do góry
  Skip to content