cropped-lsw-2.png

Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego dla Dorosłych w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego

Adres:

Ul. Suwalska 11
03-242 Warszawa

Telefon:
(22) 811 05 25
(22) 811 28 21

Status miejsca:
Publiczne

Typ miejsca:
 • Zakłady Opieki Zdrowotnej

 • Dla kogo przeznaczone:
 • Dorośli
 • Z zaburzeniami psychicznymi

 • Rodzaj usług:
 • Zdrowie


 • Dodadkowy opis i uwagi:

  Leczenie obejmuje: diagnostykę, farmakoterapię, psychoterapię i rehabilitację przewlekle chorych na zaburzenia psychiczne. Leczenie trwa od 3 do 6 miesięcy.

  Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego

  tel. +48 22 326 58 92

  STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  • Oddział Psychiatrii,
  • Oddział Detoksykacji Alkoholowej (OLAZA),
  • Izba Przyjęć Psychiatryczna,
  • Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego dla Dorosłych,
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny,
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu,
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego;

  Oddział Psychiatrii

  +48 22 326 58 92

  Leczenie obejmuje: diagnostykę psychiatryczno – psychologiczną; farmakoterapię, psychoterapię grupową i indywidualną.

  Kryteria kwalifikujące: wiek 18-70 lat, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego aktualne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia lub zgoda (promesa) innej Kasy na pokrycie kosztów terapii.

  Kryteria dyskwalifikujące: intoksykacja alkoholem i innym substancjami.

  Poradnia Zdrowia Psychicznego

  tel. +48 22 326 55 00, wew. 56-52 lub 56-20

  Leczenie obejmuje: chorych z zaburzeniami nerwicowymi, psychotycznymi i depresyjnymi. Terapia obejmuje farmakoterapię oraz psychoterapię poznawczo – behawioralną i psychodynamiczną.

  Oddział Dzienny Psychiatryczny, ul. Suwalska 11

  (22) 675-86-39, (22) 811-22-31

  Leczenie obejmuje: farmakoterapię, różne formy psychoterapii, diagnostykę psychiatryczno – psychologiczną, terapię zajęciową.

  Kryteria kwalifikujące: wiek 18-70 lat.

  Kryteria dyskwalifikujące: poważna choroba somatyczna, wykluczająca aktywność fizyczną, F00-F03- Organiczne zaburzenia psychiczne (otępienia), F10-F19- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, tendencje samobójcze.

  Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

  tel. +48 22 326 59 40

  Leczenie obejmuje: podstawowy program psychoterapii uzależnienia.

  Leczenie trwa 8 tygodni.


  Przewiń do góry
  Skip to content