cropped-lsw-2.png

Ośrodek Pomocy Społecznej Filia nr 1 dla mieszkańców Bródna

Rejon:
Bródno

Adres:

Ul. Św. Wincentego 87
03 – 291 Warszawa

Telefon:
(22) 277 02 00

Fax:
(22) 370 25 33

E-mail:
ops.tarf1@ops-targowek.waw.pl

Strona WWW:
http://ops-targowek.waw.pl/

Facebook: Link

Godziny pracy:

8.00 – 16.00Status miejsca:
Publiczne

Typ miejsca:
 • Ośrodki i organizacje pomocy społecznej

 • Dla kogo przeznaczone:
 • Dorośli
 • Seniorzy
 • Rodzice
 • Dla rodzin

 • Na jakie potrzeby (problemy) odpowiadamy:
 • Bezrobocie
 • Niepełnosprawność
 • Praca na rzecz rodzin
 • Rozwojowe
 • Trudna sytuacja materialna i społeczna

 • Rodzaj usług:
 • Bieżące wydarzenia
 • Edukacja i rozwój
 • Poradnictwo wychowawcze
 • Rozwój osobisty
 • Zdrowie


 • Dodadkowy opis i uwagi:

  Zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców; zaspokajanie niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach; podejmowanie działań zmierzających do integracji ze środowiskiem. Prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym; przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych; opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne; opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; pomoc osobom bezdomnym; świadczenie usług opiekuńczych; praca socjalna; tworzenie lokalnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; diagnoza problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz sporządzanie bilansu lokalnych potrzeb społecznych; dożywianie dzieci; organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych.


  Przewiń do góry
  Skip to content