cropped-lsw-2.png

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost”

Rejon:
Bródno

Adres:

Ul. Wincentego 85
03-291 Warszawa

Telefon:
(22) 614 16 38
(22) 403 65 11

Fax:
(22) 614 16 38; (22) 403 65 11

E-mail:
w.lenard21@gmail.com

Strona WWW:
http://pomost.info.pl/

Facebook: Link

Status miejsca:
Niepubliczne

Typ miejsca:
 • Ośrodki i organizacje pomocy społecznej

 • Dla kogo przeznaczone:
 • Z zaburzeniami psychicznymi

 • Na jakie potrzeby (problemy) odpowiadamy:
 • Emocjonalne
 • Rozwojowe
 • Trudna sytuacja materialna i społeczna

 • Rodzaj usług:
 • Pomoc psychologiczna
 • Zdrowie


 • Dodadkowy opis i uwagi:

  Podstawowym celem realizowanym przez Stowarzyszenie jest stworzenie systemu rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie to realizowane jest poprzez pomoc medyczną, psychologiczną, socjalną i materialną osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom.

  Statutowe cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez: organizowanie i prowadzenie placówek leczniczych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; zapewnienie tym osobom i ich rodzinom pomocy medycznej, materialnej i innej; organizowanie pomocy w poszukiwaniu miejsc pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; współpracę z instytucjami zatrudniającymi osoby chore psychicznie; upowszechnienie celów Stowarzyszenia i kształtowanie świadomości społecznej w rozumieniu problemów osób chorych psychicznie ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej.

  Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia to: programy informacyjne i specjalistyczna edukacja na poziomie podstawowym dla osób chorych psychicznie i ich rodzin oraz środowiska lokalnego; niesienie pomocy medycznej, socjalnej, psychologicznej i materialnej osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom; konsultacje, doradztwo i rehabilitacja związana z przystosowaniem społecznym i zawodowym osób chorych psychicznie; działania na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej osób chorych psychicznie – działalność rehabilitacyjna i rekreacyjna.

  Działalność odpłatna Stowarzyszenia to: prowadzenie kursów i szkoleń ułatwiających przygotowanie zawodowe i podnoszących kwalifikacje dla osób zajmujących się dziedzinami zdrowia psychicznego.


  Przewiń do góry
  Skip to content