Coach dziecka i rodziny, pomoc uzupełniająca psychologiczna, pedagogiczna, specjalistyczna

Coach dziecka i rodziny pełni funkcję „przewodnika” dla uczestnika i rodziny w projekcie tak, aby jak najbardziej adekwatnie i całościowo zostały zaspokojone jego potrzeby oraz zaszła pożądana zmiana.

To specjalista, który zwiększa efektywność korzystania uczestnika i jego rodziny z projektu. A także służy konkretna pomocą psychogiczną, pedagogiczną, czy inną specjalistyczną. W zależności od specjalizacji, dokonuje szczegółowych diagnoz w trudnościach dziecka, nad których zmiana pracuje się w LSW. Dopilnowuje on również sprawnej pomocy w ramach systemu LSW danemu dziecku i rodzinie.

W zadaniu uwzględniamy również zatrudnienie specjalistów do uzupełnienia diagnoz, rozpoznania sytuacji i problemów dziecka i rodziny o ile nie będą one szybko dostępne w ramach innych ośrodków w lokalnym systemie wsparcia.

Specyfika zadania a także nasz cel szybkiego reagowania warunkuje dokonanie ewentualnych takich interwencyjnych diagnoz i rozpoznań problemu.

Metodyka pracy opiera się na technikach pracy coacha.

Skip to content