Szkolenie dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu uzależnień behawioralnych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach działań projektu „Lokalnego Systemu Wsparcia na Targówku”. 

Szkolenie dedykowane jest dla specjalistów i specjalistek (kadry osób pracujących z dziećmi i młodzieżą). Obejmuje zakres i obszar uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży (wiek podstawówkowy). 

Działanie planowane jest na środę 17.05.2023, w godzinach 9 – 13 w siedzibie Stowarzyszenia dla Rodzin – ul. Pszczyńska 26/57.

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o kierowanie zgłoszeń – zawierających imię i nazwisko osób chętnych, ich numer kontaktowy i adres mailowy oraz informacje o instytucji zgłaszającej, na adres mailowy: lswtargowek.waw@gmail.com. (Do dnia 09.05).

Informacja o osobie prowadzącej szkolenie:

Zbigniew Michalczyk – psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KCPU. Od 1997r. praca kliniczna i terapeutyczna w obszarze podwójnej diagnozy, uzależnień oraz terapia rodzin. Od 2000r. praca dydaktyczna w obszarze pomocy psychologicznej, okresu adolescencji oraz profilaktyki i terapii uzależnień, a od 2013r. superwizor placówek i zespołów terapeutycznych. Autor książek i artykułów zajmujących się tematyką uzależnień i okresem dorastania. Pracuje w Fundacji Konstruktywnego Rozwoju i prowadzi Ośrodek Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku.

Skip to content