Działania w Projekcie LSW

Rekrutacja, (zasady naboru uczestników do projektu, diagnoza potrzeb uczestnika, indywidualny plan wsparcia, kontrakt,  ścieżka uczestnictwa)
 
Podstawowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży
Podstawowa pomoc psychologiczna dla rodziców
 
Trening pamięci długotrwałej 
 
Poradnictwo rodzinne, socjalne, wychowawcze, coaching rodzicielski
Formy terapeutyczne dla rodzin, rodziców, par rodzicielskich
 
Poradnictwo specjalistyczne, obywatelskie, prawne
Warsztaty edukacji ekonomicznej: dla młodzieży, dla rodziców
Warsztaty tematyczne z zakresu spraw rodzinnych
 
Zajęcia profilaktyczne, integracyjne, adaptacyjne
Zajęcia instruktorskie (plastyczne, terapia zajęciowa, praktycznych umiejętności życiowych, naukowe, kulturalne, muzyczne, taneczne, artystyczne, filmowe, sportowe, itp.)
Aktywne spędzanie czasu wolnego w terenie (żagle, spływy kajakowe, biwaki, rajdy, turystyczne, terenowe- survivalowe, kulturalne, rekreacyjne, sportowe itp)
Wyjazdy/ wycieczki weekendowe dla uczestników, rodzin
Zajęcia fotograficzne, wernisaże, konkursy.
Mój Targówek (spacery po Targówku, warsztaty edukacyjne) 
Zatańcz z mamą  (warsztaty dla dzieci i rodziców)
Primary Musical School (warsztaty twórcze z elementami plastycznymi, muzycznymi, tanecznymi)
 
Mobilny klub młodzieżowy
 
Mikro stypendia rozwijające uzdolnienia
 
Wsparcie dla kadry merytorycznej ze środowiska lokalnego
 

 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy