Świąteczne forum Lokalnego Systemu Wsparcia

W piątek 21 grudnia odbyło się świąteczne forum Lokalnego Systemu Wsparcia na Targówku, w którym uczestniczyli przedstawiciele zarówno organizacji zrzeszonych w konsorcjum, jak także instytucji zaangażowanych w działania projektowe. Dziękujemy tym, którzy byli z nami w tym dniu jak
i wszystkim, których spotykamy na co dzień w swojej pracy i działaniach. Również dla wszystkich przekazujemy najlepsze oraz pełne uśmiechów życzenia świąteczne oraz noworoczne.

 


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy