Fundacja „Cały Świat w Twojej Dłoni”

Fundacja „Cały Świat w Twojej Dłoni” powstała z misją popularyzacji kultury i sztuki na każdej płaszczyźnie życia społecznego. W dorobu Fundacji znajduje się m.in. spektakl „Stop the Tempo”, powstały na początku 2012 roku. Obok najlepszych zagranicznych spektakli, został zaprezentowany w ramach „Miesiąca Teatru Rumuńskiego” w Warszawie. Warstwa tekstowa i dźwiękowa pozwala osobom niewidzącym w pełni uczestniczyć w spektaklu. Patronat nad przedsięwzięciem objął Instytut Kultury Rumuńskiej w Warszawie, Polski Związek Niewidomych Oddział Mazowiecki, Murator - muratordom.pl, muratorplus.pl, Radio Kolor, Radio Kampus. Ekoscenografia spektaklu promuje idee recyclingu i energooszczędnego oświetlenia. Spektakl spotkał się ze świetnym odbiorem. Recenzje i wypowiedzi dostępne są na fanpagu Eko Teatr : facebook.com/EkoTeatr i www.ekoteatr.com. Media wspierające projekt to m.in.: Polskie Radio Program Trzeci, RDC, Pierwszy Program Polskiego Radia, Radio Plus, Radio Tokfm, Radio Warszawa-Praga.

Projekt „Stop the Tempo” stał się przyczynkiem do rozpoczęcia panelu dyskusyjnego i warsztatów edukacyjno – integracyjnych, które we współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek odbyły się w październiku 2012 r. w Domu Kultury „Świt”. Z panelu skorzystało przeszło 300 osób, wśród nich uczniowie szkół z Dzielnicy Targówek oraz dzieci i młodzież z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

Kolejnym przedsięwzięciem Fundacji była realizacja spektaklu „Pępowina” Krystyny Kofty, z muzyką Chopina, którą na żywo wykonuje Andrzej Jagodziński Trio. We współpracę przy tworzeniu przedsięwzięcia włączyli się m.in. ZASP, Urząd Dzielnicy Bielany, PZN, przedsiębiorstwo ArcelorMittal, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ekoscenografia spektaklu promuje idee recyclingu. Spektakl dostępny jest dla osób niewidomych.

Celami statutowymi Fundacji są:

 1. Popularyzacja kultury i sztuki na każdej płaszczyźnie życia społecznego.
 2. Budowanie szacunku do osób niepełnosprawnych, kultury i ekologii.
 3. Tworzenie warunków sprzyjających dostępności do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym w tym dzieciom.
 4. Wspieranie inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniom.
 5. Promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska.
 6. Wspieranie działań związanych z łączeniem kultury i sztuki z działaniami prointegracyjnymi i proekologicznymi.
 7. Wspieranie rozwoju wszelakich form sztuki użytkowej, w szczególności działań designerskich, reklamowych, medialnych i projektowych funkcjonujących na granicy aktywności o charakterze artystycznym i komercyjnym.
 8. Wspieranie i upowszechnianie dorobku młodych twórców w kraju oraz za granicą..
 9. Wspieranie i popularyzowanie kultury polskiej i wiedzy o niej w kraju i za granicą.
 10. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych oraz prospołecznych.
 11. Działanie na rzecz ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy środowisk twórczych.
 12. Popularyzowanie światowego dorobku kulturowego.

 


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy