Pomoc w nauce szkolnej, korepetycje

Jest elementem wyrównywania szans edukacyjnych, zaległości szkolnych uczestników zadania. Pomoc składa się z 3 poziomów zajęć z zakresu podstawowego  odrabianie lekcji, zajęć wyrównawczych tematycznie oraz korepetycji przedmiotowych. Pomoc prowadzona  będzie indywidualnie lub w małych podgrupach na terenie różnych placówek LSW. Korepetycje  mogą być realizowane w zakresie różnych przedmiotów. Wybierane są też formy niestandardowe prowadzenia zajęć, oparte na aktywności uczniów.


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy